ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.    Taraflar

E-Alışveriş sitesi bakbibakalim.com’un (Bundan sonra “SİTE” olarak anılacaktır) sahibi ve işletmecisi, Dr. Ziya Kaya mah. Kumsal sokak No:65 Kordon apt. Gemlik – BURSA  adresinde bulunan A.B Tarımsal Üretim Peyzaj Ve Ticaret Limited Şirketi. (Bundan böyle “ŞİRKET” olarak anılacaktır)

SİTE’ye üye olan internet kullanıcısı (Bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır.

2.    Sözleşmenin Konusu

ÜYE’nin SİTE’yi kullanma şartlarının, karşılıklı hak ve sorumlulukların belirlenmesidir.

3.    Tarafların Hak ve Sorumlulukları

3.1. ÜYE, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve ÜYE’nin hesabı bilgilendirilmeksizin kapatılabilecektir. ÜYE, ŞİRKET’in uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve kabul eder.

3.2. ÜYE, ŞİRKET tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ÜYE’ye aittir.

3.3. ÜYE, SİTE hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile SİTE üzerinden hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk ÜYE’ye aittir.

3.4. ÜYE, SİTE içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda SİTE yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

3.5. ÜYE, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin SİTE’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

 

3.6. SİTE’nin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

3.7. ÜYE, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. ÜYE’nin üyelik sözleşmesinde sayılan maddeleri ihlal etmesi hukuki olarak sorumluluk doğuracaktır. ÜYE, bu konuda şahsen sorumlu olacak ve ŞİRKET’i bu ihlallerin sonuçlarından ari tutacaktır. ŞİRKET’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. İşbu SİTE’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları SİTE işleteni ve sahibi ŞİRKET’e veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu SİTE’nin ziyaret edilmesi veya bu SİTE’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

3.10. SİTE’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. SİTE’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

3.11. ÜYE, yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul eder.

3.12. SİRKET, ÜYE’nin SİTE üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma ve ÜYE’nin bu bilgilerini daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak, ÜYE’lerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda kullanma hakkını saklı tutar.

3.13.  SİTE’ye üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında ŞİRKET tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye, SİTE’ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, ŞİRKET tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini, ÜYE aksini bildirmediği sürece, beyan ve kabul eder. Bunun dışında, ŞİRKET’in kendisi ile  internet, telefon, SMS,  vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

3.14. ÜYE’nin kişisel bilgileri, Resmi makamlarca, usulü dairesinde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

3.15. SİTE^’nin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. ÜYE, SİTE’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. ŞİRKET işbu SİTE ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri, Üyelik Sözleşmesi dahil olmak üzere önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE’de yayın tarihinde yürürlüğe girer. ŞİRKET, kullanıcılarına SİTE’ye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

3.17. ŞİRKET’e ait bilgisayar kayıtlarının, hukuki bir anlaşmazlık durumunda esas alınacağını ve delil sözleşmesi olarak addedileceğini TARAFLAR kabul ve beyan eder.

4.SÖZLEŞME’NİN FESHİ

TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin iptalini yapana kadar yürürlükte kalacaktır. ŞİRKET, ÜYE’nin, üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYE’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Gemlik Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme ÜYE’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.